2019NEW IN - 2019 SEPTEMBER collection vol.2 -


 

Những ngày cuối cùng của mùa thu Thời tiết dần chuyển đổi, vào mùa này những thiết kế như áo len, cadigant lông gấu trúc nhất định phải có 1 chiếc. ở cuối mùa thu năm năm những thiết kế có thế mặc 1 chiếc đơn lẻ như áo đầm cũng được quan tâm chú trọng. >>>MONTHLY COLLECTION     Tùy vào từng cửa hàng mà trình tự hàng đến khác nhau, vui lòng liên hệ nhân viên cửa hàng gần nhất để có thông tin chi tiết.   >>>STORE SEARCH