ICB AESTHETICISM POP UP STORE START @ 伊勢丹新宿


 

20190920_pop_up_news_600_450.jpg Cửa hàng thời trang thứ 3 theo thiết kế của 「CINOH」đã được khai trương tại lầu 3 ở khu trung tâm thương mại Isetan shinjuku Tokyo. 「AESTHETICISM」có nghĩa là đưa nghệ thuật vào cuộc sống hằng ngày. Với bộ sưu tập phiên bản giới hạn của ICB hoàn toàn đổi mới theo phong cách của 「CINOH」 Thời Gian:  từ 18 tháng 9 đến 23 tháng Địa chỉ:  lầu 3 thương mại Isetan shinjuku Tokyo.