#StayStylish 5/14(木)スタート!!


 

Cùng với thông điệp “ vì một thế giới ngày mai tươi sáng” Từ 14/5 chương trình “#StayStylish” sẽ được bắt đầu, chương trình của Onward closet sẽ được phát cùng thời gian với chương trình RED CROSS WEEK >>> “#StayStylish”公式サイト